Fotoğraf Kamuoyuna Duyuru

FOTOĞRAF KAMUOYUNA DUYURU

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu olarak 26 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki konularda alınan kararlarımızı bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 

Dr. Sefa Ulukan

TFSF Yönetim Kurulu Başkanı

 1. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (FIAP) Operasyonel Üyesi olan TFSF’nin kontrolündeki FIAP unvan başvurularında şart koşulan “dernek üyeliği” kuralı konusu görüşülmüştür.
  1. “Dernek üyeliği” kuralı nedeni ile derneklere üye olan kişilerin durumları detaylı irdelenmiş, unvan almanın bireysel bir tercih olduğu, bunun dernek üyeliğine bağlanmasının uygun olmadığı, dernek üyeliğinin özverili bir gönüllülük olduğu ve “zorunlu” olmaması düşüncesi ile başvuru koşulu olan “dernek üyeliği gerekmektedir” maddesinin kaldırılmasına,
  2. Bununla birlikte, TFSF üyesi derneklerden birine bir yıldan uzun süreyle üye olduğunu ve üyesi olduğu derneğe herhangi bir aidat vb borcunun olmadığını, derneğin kaşesi ve dernek yetkili kişisinin imzası bulunan belgeyi sunan unvan adaylarına, daha cazip unvan başvuru bedeli belirlenmesine karar verilmiştir.
 2. TFSF Prestij Yarışmalar listesinde bulunan “Altın Kamera” ulusal fotoğraf yarışması ile ilgili olarak:
  1. Yarışma tanıtımında kullanılan “TFSF adına AFAD tarafından düzenlenmektedir” ifadesinin, TFSF’nin kendi üye dernekleri arasında her yıl düzenlenen “TFSF Kupası“ dışında TFSF’nin yarışma düzenlememesi prensibiyle çeliştiği saptanarak, bu ifadenin kaldırılmasına,
  2. Yarışmanın seçici kurulunda TFSF tarafından belirlenmiş bir kişinin bulunması koşulundan TFSF olarak vazgeçilmesine ve yarışmanın TFSF’den bağımsız olarak tamamen AFAD’ın kendi organizasyonu olarak devam etmesi gerektiğine,
  3. Yarışmanın Yönetim Kurulumuzca belirlenen “TFSF Prestij Yarışmalar” listesinde tutulmasına ve FIAP unvan başvurusu için katılımın aranan fotoğraf yarışmaları listesinde kalmasına,
  4. Bu yıldan geçerli olmak üzere yarışma katılım koşullarında mevcut “dernek üyeliği” şartının kaldırılarak yarışmanın dileyen tüm kişilerin katılımına açılmasına,
 3. Yukarıda belirlenen değişiklikler doğrultusunda ilan edilen şartnamenin derhal güncellenmesine izin verilmesine karar verilmiştir.TFSF Yarışma Temsilciliği yapan değerli dostlarımızın “ulusal yarışmalara katılmama” şartı incelenerek, bu kişilerin uluslararası unvan başvurusu yapabilmelerinin önünü açmak için, katılacağı yarışmanın “TFSF Yarışma Temsilcisi” olmaması koşulu ile yurtdışında ve Türkiye’de düzenlenen uluslararası yarışmalara ve ulusal olarak düzenlenen “TFSF Prestij Yarışmalar”ına katılımları uygun görülerek karara bağlanmıştır.

Saygılarımızla.

İlgili açıklamanın PDF versiyonuna erişmek için lütfen tıklayınız.