TFSF 2021 Ödülleri

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından yaşamında fotoğraf sanatını ön planda tutmuş, onun gelişmesine, tanınmasına, araştırılmasına katkı sağlamış kişi ve kurumlara verilen “TFSF ÖDÜLÜ” her yılın ilk aylarında, bir önceki yıla ait kazananları açıklanmakta. 

TFSF ÖDÜLÜ, yaşayan kişi ve aktif kurumlara verilmekte, amaç onları yaşarken, yaparken onore etmek, destek vermek ve emekleri için teşekkür etmek. Bu niteliklere sahip kişi ve kurum önerileri yıl içinde TFSF üye dernek yönetimleri ve TFSF Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gerekçeleri ile yazılı olarak TFSF Yönetim Kuruluna iletiliyor. Bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılma, kırgınlıklara imkan vermemek ve kişisel verilere özen göstermek adına tüm adayların isimleri gizli tutulmakta ve sadece karar verilen kişi ya da kurumlar açıklanmaktadır. Yönetim kurulu gelen bu önerileri detaylı bir şekilde inceliyor ve toplantıya katılan üyeler yapılan aday sunumu sonrası bağımsız olarak gizli elektronik oylama ile kararını iletiyor, çıkan sonuç son değerlendirme ile belirleniyor. TFSF ÖDÜLÜ’nde herhangi bir sayı sınırı yoktur, 1 de olabilir daha fazla da, bu sayı önerilen adayların değerlendirilmesine bağlıdır. 2021 TFSF ÖDÜLÜ’ne dokuz kişi veya kurum layık görülmüştür.

2021 TFSF ÖDÜLÜ kazananları pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze yapılamayan ödül töreni 10 Mart 2022 günü TFSFofficial youtube kanalından ilk kez duyuruldu.

Bu yıl bu ödüle layık görülen kişi ve kurumlar alfabetik sıra ile şu şekilde:

• Uzun yıllar fotoğraf üretimini devam ettirerek fotoğraf sanatına ve alternatif fotoğraf üretim teknikleri ile fotoğraflar üreterek ülkemizde farklı fotoğraf akımlarının tanınması ve farkındalık yaratılmasındaki çabaları, üyesi olduğu dernek ve TFSF yönetim Kurullarında da görev alarak yıllarca fotoğraf örgütlenmesine katkıları nedeniyle  Sayın Ali Rıza AKALIN

• Fotoğraf alanında kitaplar yayınlayarak ülkemiz fotoğraf sanatına, fotoğraf tarihi alanında yaptığı araştırmaları ile az bilinen gerçekleri sunarak fotoğraf tarihine yaptığınız katkıları ve Açık Radyo’da hazırladığı ve çeşitli dijital mecralarda da yayınlanan‘Foto Müze’ adlı program ile fotoğraf sanatına yaptığı katkıları nedeniyle Sayın Gülderen BÖLÜK. 

• Bugüne kadar fotoğraf sanatı hakkında sunduğu hem Türk yazarlı hem de Türkçeye çevrilmiş yabancı yazarlı basılı yayınları ile fotoğraf sanatına katkıları nedeniyle HAYALPEREST YAYINEVİ.

• Yeni bir dergicilik anlayışı ile yaptığı öncülük, ele aldığı konular ve özgün yazılar ve 

tüm bu özelliklere sahip bu yayını bir fotoğraf derneği bünyesinde çıkarılması ile fotoğraf sanatına katkıları nedeniyle AFSAD / KONTRAST DERGİSİ.

• Fotoğraf sanatı hakkında yayınladığı çok sayıda kitabın yanı sıra, bu alanda gerçekleştirdiği bilimsel araştırma projeleri, ülkenin ilk uzaktan öğretim önlisans fotoğraf programını kurması ve birçok sivil toplum kuruluşunda yetişkinlere ve ilköğretim çağı çocuklarına yönelik fotoğraf eğitim programları tasarlama ve uygulamasını gerçekleştirmesi ve fotoğrafa adadığı bir ömür nedeniyle Sayın Prof.Dr.Levend KILIÇ

• Gazetecilik, edebiyat ve çektiği fotoğrafları ile birleştirerek ortaya çıkardığı çok sayıda kitap ile turizm ve tanıtıma katkıları, yurt içinde ve dışında açmış olduğu sergilerde ülke tanıtımına katkıları, gazete köşe yazıları ile fotoğraf dernekleri ve fotoğrafçıları 

tanıtıcı röportajlar ile verdiği katkıları gerekçeleri ile Sayın Lütfi ÖZGÜNAYDIN

• Yaptığı başarılı fotoğraf çalışmaları ülkemizde olduğu kadar uluslararası basın ve fotoğraf camiasında takdir görmesi ve fotoğraf dünyasında Türk fotoğrafçılığını başarı ile temsil etmesi nedeniyle Sayın Emin ÖZMEN.

• Fotoğraf alanında yurtiçinde ve yurtdışında başarılı çalışmaları,bir çok uygulama üzerinden yayınladığı ve ülkemiz fotoğrafı için belge niteliği taşıyan  ‘podcast’ ler ile ülkemiz fotoğrafına katkıları nedeniyle Sayın Ahmet SEL

• Fotoğrafın belgesel gücünü ülkemiz coğrafyasına çevirerek doğal ortamda yaşayan kelebek, kuş ve memeli türlerini bizlere ileten ve kayıt altına alan TRAKEL, TRAKUŞ VE TRAMEM TOPLULUKLARI

Geçmiş yıllarda bu ödüle layık görülenler ise:

2019 TFSF ÖDÜLÜ’ne layık görülenler: Bir ömür boyu fotoğrafa sağladığı katkıları ile Prof.Mehmet Bayhan, Yazar, araştırmacı küratör Engin Özendes, Denizbilimci, mühendis Derya Akkaynak, Espas Yayıncılık, yaşama fotoğraf ile tutunan Ali Var ve Elif Gamze Bozo olmak üzere 6 ödül dağıtıldı.

2020 TFSF ÖDÜLÜ’ne layık görülenler ise: basın fotoğrafçısı ve fotoğraf editörü Depofotos kurucusu Abdurrahman Antakyalı, doğa fotoğrafçısı, akademisyen, yazar ekolog Prof.Dr.Çağan Şekercioğlu, fotoğrafçı akademisyen Mine Dal, spor fotoğrafçısı Mine Kasapoğlu, fotoğrafçı şair Ozan Sağdıç, belgesel fotoğraf eğitmeni, yazar, seyyah Özcan Yurdalan, doğa fotoğrafçısı ve eğitmen Tansu Gürpınar ve fotoğrafçı, yazar, editör Tekin Ertuğ olmak üzere 8 değerli kişiye verilmiştir.

TFSF Yönetimi olarak geçen yıllarda bu ödüle layık görülenleri ve bu yıl kazananları yürekten kutluyor, onları fotoğraf sanatına verdikleri katkılardan dolayı bir kez daha ayakta alkışlıyoruz.