FIAP Onaylı (Patronajlı) Yarışma Düzenleme Kuralları ve Süregelen Yarışmalar

1 Ocak 2021'den sonra FIAP onayı alan yarışmaların jürileri için yeni FIAP uygulamaları

      BELGE 172/2020 T - TÜRKÇE                             DOCUMENT 172/2020  ENGLISH  

FIAP ONAYLI FOTOĞRAF YARIŞMALARININ ORGANİZASYONU İÇİN DÜZENLEMELER ve BAŞVURU KURALLARI

BELGE_018/2017_T_FIAP_Patronaj_Kurallari 2022

- CONDITIONS AND REGULATIONS FOR FIAP PATRONAGE

      DOCUMENT 018/2017 E - ENGLISH

Appendix to DOC 018_2017_ΕΝ(2022 VERSION)

- CONDITIONS ET RÈGLEMENT CONCERNANT L'OBTENTION DU PATRONAGE DE LA FIAP

      DOCUMENT 018/2017 F - FRANÇAIS 

 - FIAP KURALLARINI ÇİĞNEMENİN CEZALARI VE "KIRMIZI LİSTE"

      BELGE 017/2017 T - TÜRKÇE

SANCTIONS FOR BREACHING FIAP REGULATIONS AND “RED LIST”

      DOCUMENT 017/2017 E - ENGLISH                   

- MAYIS 2019 TARİHLİ FIAP KIRMIZI LİSTESİ

- SÜREGELEN FIAP ONAYLI YARIŞMALAR