FIAP Unvanları

ÖNEMLİ DUYURU: COVID-19 Nedeniyle, sadece 2021 yılında yapılacak olan AFIAP ve EFIAP başvurularından "baskı" şartı tamamen kaldırılmıştır! Bununla ilgili resmi FIAP bildirimi için tıklayın

- FIAP UNVANLARI BAŞVURU KILAVUZU

- FIAP UNVANLARI BAŞVURU KURALLARI (BELGE 011/2016 T), TÜRKÇE

- FIAP UNVANLARI BAŞVURU KURALLARI (BELGE 011/2016 E), ENGLISH

- FIAP UNVANLARI BAŞVURU KURALLARI (BELGE 011/2016 F), FRANÇAIS

- AFIAP, EFIAP ve EFIAP Seviyeleri Başvuru Formu (Excel dosyası) "23 Ekim 2020" sürümü

- MFIAP Başvuru Formu

- ESFIAP ve HonEFIAP Başvuru Formu

- FIAP UNVANLI FOTOĞRAFÇILARIMIZIN LİSTESİ