Geçici Yönetim Kurulu / 15 Haziran 2003-17 Ocak 2004

Mehmet Özcan TARAS KASK Başkan
Sabahattin Haluk UYGUR   Başkan Yardımcısı
Mehmet Turgay BİLGE KONFAD Sekreter
Sami TÜRKAY FSK Sayman
Ali İhsan GÖKÇEN   Üye
Vedat OSMANOĞLU FOTOFORUM Üye
Mustafa Altuğ OYMAK   Üye
 

1. Dönem 17 Ocak 2004 - 9 Nisan 2005

Yönetim Kurulu

Mehmet Özcan TARAS KASK Başkan
Muhsin Divan İFSAK Başkan Yardımcısı
Ali İhsan GÖKÇEN   Başkan Yardımcısı
Mehmet Turgay BİLGE KONFAD Sekreter
Sami TÜRKAY FSK Sayman
Vedat OSMANOĞLU FOTOFORUM Üye
Sefa ULUKAN FOTOĞRAFYA Üye

Denetim Kurulu

İbrahim ELMAN    
İdris AYDIN    
Selami TÜRK