TFSF Onay ve Hizmet Bedeli

TFSF Onayı yarışmanın fotoğraf sanatı kurallarına uygun olduğunu, katılımcının ve düzenleyicinin hak ve  hukukun korunacağının bir ibaresidir. Bu onay aşamasında yapılanlar için ödenecek hizmet bedeli içinde yarışmanın kazandığı prestij ve kalite standartı yarışmanın her aşamasında yapılan danışmanlık, online yarışmalarda alt yapı hizmeti ve sistem kullanımı, yarışmalarda görevlendirilecek TFSF temsilcisinin temini ve bazı giderleri, yarışmanın tanıtımı ve duyurulmasına yönelik resmi web sayfasında afiş, banner yayınlanması ve duyurulması ve TFSF Madalya bedelleri kapsar.  

Bu hizmet bedeli  01 Ocak 2021 tarihi itibariyle: 

1.  ULUSAL YARIŞMALAR

     a.  TFSF internet altyapısı üzerinden İLK KEZ yapılacak ULUSAL ONLİNE  yarışmalarda TEK kategori/bölüm için, 3750.-TL (üçbinyediyüzelli), ek her bölüm/kategori için 500.- TL (beşyüz)+ %18 KDV’dir. (Madalya seti verilmez) 

     b.  TFSF internet altyapısı üzerinden  yapılacak ULUSAL ONLİNE  yarışmalarda TEK kategori/bölüm + MADALYA SETİ için, 4250.-TL (dörtbinikiyüzelli) TL, ek her kategori/bölüm/madalya seti için 750.-TL (yediyüzelli) + %18 KDV’dir. 

** TFSF Onaylı online yapılacak ulusal yarışmaların TFSF web altyapısı dışında yapılmasına izin verilmez.

    c.  ONLINE OLMAYAN ve İLK KEZ düzenlenecek yarışmalarda (Baskı, Çağrılı, Gösteri vb.) TEK kategori/bölüm için 2750.-TL (ikibinyediyüzelli), her Ek Kategori/bölüm için 500.-TL (beşyüz)+ %18 KDV’dir. (Madalya seti verilmez)  

    d.  ONLINE OLMAYAN yarışmalarda (Baskı, Çağrılı, Gösteri vb.) TEK kategori/bölüm + MADALYA SETİ için 3000.-TL (üçbin), her Ek Kategori/bölüm/madalya seti için 750.- TL (yediyüzelli) + %18 KDV’dir. 

2.  ULUSLARARASI YARIŞMALAR

     a.  TFSF internet altyapısı üzerinden İLK KEZ yapılacak ULUSLARARASI ONLİNE yarışmalarda TEK kategori/bölüm + için, 4500.- (dörtbinbeşyüz) TL, ek her bölüm/kategori için 500.- TL, + %18 KDV’dir. (Madalya seti verilmez) 

     b.  TFSF internet altyapısı üzerinden  yapılacak ULUSLARARASI ONLİNE  yarışmalarda TEK kategori/bölüm + MADALYA SETİ için, 4750.-TL (dörtbinyediyüzelli) TL, ek her kategori/bölüm/madalya seti için 750.- TL (yediyüzelli) + %18 KDV’dir. 

     c.  Düzenleme Kurulu’nun/Kurumun kendi altyapısı üzerinden İLK KEZ yapılacak ULUSLARARASI ONLİNE yarışmalarda TEK kategori/bölüm + için, 3000.- (üçbin) TL, ek her bölüm/kategori için 500.- TL, + %18 KDV’dir. (Madalya seti verilmez) 

    d.  Düzenleme Kurulu’nun/Kurumun kendi altyapısı üzerinden yapılacak ULUSLARARASI ONLİNE  yarışmalarda TEK kategori/bölüm + MADALYA SETİ için, 3250.-TL (üçbinikiyüzelli) TL, ek her kategori/bölüm/madalya seti için 750.- TL (yediyüzelli) + %18 KDV’dir. 

3.  FOTOĞRAF MARATONU

     a.  TFSF internet alt yapısı kullanılarak "ONLINE" yüklemeye imkan tanıyarak düzenlenecek yarışmalar (1 Kategori + 2 güne kadar) TEK kategori/bölüm + MADALYA SETİ için, 3500.-TL (üçbinbeşyüz) TL, ek her kategori/bölüm/madalya seti için 750.- TL (yediyüzelli), ek her gün için 500.-TL (beşyüz) + %18 KDV’dir. 

     b.  TFSF internet alt yapısı KULLANILMADAN düzenlenecek yarışmalar (1 Kategori + 2 güne kadar) TEK kategori/bölüm + MADALYA SETİ için, 3000.-TL (üçbin) TL, ek her kategori/bölüm/madalya seti için 750.- TL (yediyüzelli), ek her gün için 500.-TL (beşyüz) + %18 KDV’dir. 

4.  ÜCRETE DAHİL OLANLAR

     a.  Yarışmanın her aşamasında yapılan danışmanlık,

     b.  Online yarışmalarda alt yapı hizmeti ve sistem kullanımı,

     c.  Yarışmalarda görevlendirilecek TFSF yarışma temsilcisinin temini ve huzur hakkı,

     d.  Yarışmanın tanıtımı ve duyurulması (*)

     e.  Resmi "TFSF Onaylı Yarışmalar" web sayfasında afiş, banner yayınlanması (**) Bannerler  yarışmaların son katılım tarihine göre son 2 ay içinde sürekli yayınlanır. TFSF üyesi derneklerin organizasyonu olan yarışmalarda son 4 ay yayınlanır

     f.  TFSF Madalya bedelleri. (İlk kez düzenlenen yarışmalarda TFSF madalyaları verilmemektedir.)

5.  EK HİZMETLER

     a.  TFSF onayı alan yarışma tanıtımı için "TFSF Onaylı Yarışmalar" sitesinde BANNER'lerinin (son katılım tarihine kadar 2 ay haricinde) yayınlanması : TL/ Ay *** (TFSF üye dernekler için 4 ay haricinde) 150.-TL   

     b.  TFSF (tfsf.org.tr) resmi web sayfasında reklam/banner kullanımı : TL/ Ay 500.-TL

     c.   TFSF resmi Instagram hesabında hikaye (story - 24 saat) olarak, TFSF Yarışmalar Facebook hesabında  hikaye (story) ve akış (post) olarak ve TFSF resmi Twitter hesabında duyurulması 200.-TL

     d.  "TFSF Onaylı Yarışmalar" sitesinde sisteme kayıtlı ve sms onayı alınmış sistem üyelerine 150 karaktere kadar Toplu SMS gönderilmesi 500.-TL

     e.  "TFSF Onaylı Yarışmalar" sitesinde sisteme kayıtlı ve e-posta bilgilendirme onayı alınmış sistem üyelerine Toplu e-posta gönderilmesi 250.-TL

6.  ÖZEL MADDELER

     a.  Yarışmalara görevlendirilen TFSF temsilcisinin "yol" ve etkinlik boyunca "yemek" ve "konaklama" giderleri TFSF onay ve hizmet bedellerine dahil değildir, bu giderler düzenleyici kurum tarafından karşılanır.

     b.  Yarışma TFSF onay aldığı andan itibaren şartnamesi tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanarak ilan edilir. Ancak yarışma düzenleyici kurumun TFSF yarışmalar sitesine uygun ölçülerde hazırlayacağı tanıtıcı bannerler yarışmanın son katılım tarihinden iki ay öncesinden itibaren son katılım tarihine kadar yayınlanır. Bundan uzun sürelerde tanıtım yapılması yukarda belirlenen ek hizmet ücretine bağlıdır.

     c.  Tüm ücretlere %18 KDV eklenerek fatura kesilmektedir.

     d.  Yarışma düzenleyen kurum ile TFSF İktisadi İşletmesi arasında hizmet protokolu imzalanır.

     e.  Onay numaraları ve TFSF Yarışma Temsilcisi belirlenen ücret yattıktan sonra kesinleşir

7.  TFSF ÜYESİ DERNEKLER

     a.  Kendi adlarına düzenledikleri yarışmalarda katılım ücretsiz ise onay ve hizmet bedeli ödemezler.

     b.  Yarışmaya katılımın ücretli olması halinde ise, onay ve hizmet bedeli istisnası yılda bir yarışma ile sınırlıdır.

     c.  TFSF’ye üye dernek yarışma sürecinde bir çözüm ortağı ile birlikte hareket ediyorsa, onay ve hizmet bedeli istisnası uygulanmaz. Yani yarışma sürecinde herhangi bir çözüm ortağı yer alıyorsa, TFSF onay ve hizmet bedelinin yatırılması gerekir.

     d.  Ayrıca TFSF üyesi derneklerin düzenledikleri (ücretli ya da ücretsiz) UA yarışmalar için FIAP’a ödenecek onay bedeli vb ücretler düzenleyici derneğin sorumluluğundadır.

     e.  Onay ve hizmet bedeli ödenmeyen yarışmalarda, TFSF temsilcisinin huzur hakkı, yol, yemek, konaklama vb ağırlanma giderleri üye derneğin sorumluğundadır.

 

Onay ve hizmet bedelinin yatırılacağı hesap numarası; 

a) TFSF onay ve hizmet bedeli + KDV toplamı, Düzenleyici kurum tarafından onay aşamasında, TFSF İktisadi İşletmesi (Vadesiz TL hesabı)’na Türkiye Garanti Bankası Ankara Necatibey Şubesi (Hesap No: 130-6295331 - IBAN No: TR13 0006 2000 1300 0006 2953 31), yarışmanın onay numarası ve adı belirtilerek net/kesintisiz olarak yatırılır. Dekont örneği birimimize fatura bilgileriyle birlikte gönderilince fatura kesilir. 

b) FIAP onayı için FIAP’ın banka hesabına, kategori başına (Altın, Gümüş ve Bronz Madalya + 6 adet Mansiyon ödülü + FIAP Best Author rozeti için) yaklaşık 180 € + (Gönderen ve alıcı banka komisyonu vb yaklaşık) 40 € olmak üzere toplam 220 Euro ayrıca ödenir.

c) Katılımın artması için diğer Uluslararası destekler (Ör: GPU, IUP,PSA gibi) istenir ise, bu kurumların Türkiye Temsilcileri ile görüşmeniz gerekir