TFSF Onay ve Hizmet Bedeli

TFSF Onayı yarışmanın fotoğraf sanatı kurallarına uygun olduğunu, katılımcının ve düzenleyicinin hak ve  hukukun korunacağının bir ibaresidir. Bu onay aşamasında yapılanlar için ödenecek hizmet bedeli içinde yarışmanın kazandığı prestij ve kalite standartı yarışmanın her aşamasında yapılan danışmanlık, online yarışmalarda alt yapı hizmeti ve sistem kullanımı, yarışmalarda görevlendirilecek TFSF temsilcisinin temini ve bazı giderleri, yarışmanın tanıtımı ve duyurulmasına yönelik resmi web sayfasında afiş, banner yayınlanması ve duyurulması ve TFSF Madalya bedelleri kapsar.  

Bu hizmet bedeli  11 Ağustos 2018 tarihi itibariyle: 

 

A) TFSF internet altyapısı üzerinden yapılacak ULUSAL ONLİNE  yarışmalarda TEK kategori/bölüm + MADALYA SETİ için, 3750.- (üçbinyediyüzelli) TL, ek her bölüm/kategori ve MADALYA SETİ için 500.- TL + %18 KDV’dir. 

B) TFSF internet altyapısı üzerinden yapılacak ULUSLARARASI ONLİNE yarışmalarda TEK kategori/bölüm + MADALYA SETİ için için, 4250.- (dörtbinikiyüzelli) TL, ek her bölüm/kategori ve MADALYA SETİ için 500.- TL + %18 KDV’dir. 

C) 1: Düzenleme Kurulu’nun/Kurumun kendi altyapısı üzerinde yapılacak ULUSLARARASI TEK kategori/bölümlü online yarışmalar :

2: O NLİNE OLMAYAN ULUSAL Baskı, Çağrılı, Gösteri vb TEK kategori/bölümlü yarışmalar :

3: ONLİNE OLMAYAN ULUSAL Fotoğraf Maratonu / Foto Safari  vb BİR GÜN süreli yarışmalar :

       2500.-( ikibinbeşyüz) TL + ek her kategori  /gün için 500.- TL + %18 KDV’dir

(**)Yarışmalara görevlendirilen TFSF temsilcisinin "yol" ve etkinlik boyunca "konaklama" giderleri TFSF onay ve hizmet bedellerine dahil değildir, bu giderler düzenleyici kurum tarafından karşılanır.

 

D) TFSF’ye üye dernekler;

 1- Kendi adlarına ya da TFSF adına düzenledikleri yarışmalarda, katılım ücretsiz ise onay ve hizmet bedeli ödemezler. 

 2- Yarışmaya katılımın ücretli olması halinde ise, onay ve hizmet bedeli istisnası yılda bir yarışma ile sınırlıdır. 

 3- TFSF’ye üye dernek yarışma sürecinde bir çözüm ortağı ile birlikte hareket ediyorsa, onay ve hizmet bedeli istisnası uygulanmaz. Yani yarışma sürecinde herhangi bir çözüm ortağı yer alıyorsa, TFSF onay ve hizmet bedelinin yatırılması gerekir. 

 4- Ayrıca TFSF üyesi derneklerin düzenledikleri (ücretli ya da ücretsiz) UA yarışmalar için FIAP’a ödenecek onay bedeli vb ücretler düzenleyici derneğin sorumluluğundadır. 

 5- Onay ve hizmet bedeli ödenmeyen yarışmalarda, TFSF temsilcisinin ücreti, yol ve konaklama, ağırlanma giderleri üye derneğin sorumluğundadır. 

 

Onay ve hizmet bedelinin yatırılacağı hesap numarası; 

a) TFSF onay ve hizmet bedeli + KDV toplamı, Düzenleyici kurum tarafından onay aşamasında, TFSF İktisadi İşletmesi (Vadesiz TL hesabı)’na Türkiye Garanti Bankası Ankara Necatibey Şubesi (Hesap No: 130-6295331 - IBAN No: TR13 0006 2000 1300 0006 2953 31), yarışmanın onay numarası ve adı belirtilerek net/kesintisiz olarak yatırılır. Dekont örneği birimimize fatura bilgileriyle birlikte gönderilince fatura kesilir. 

b) FIAP onayı için FIAP’ın banka hesabına, kategori başına (Altın, Gümüş ve Bronz Madalya + 6 adet Mansiyon ödülü + FIAP Best Author rozeti için) yaklaşık 180 € + (Gönderen ve alıcı banka komisyonu vb yaklaşık) 40 € olmak üzere toplam 220 Euro ayrıca ödenir.

c) Katılımın artması için diğer Uluslararası destekler (Ör: GPU, IUP,PSA gibi) istenir ise, bu kurumların Türkiye Temsilcileri ile görüşmeniz gerekir