TFSF Onay Bedeli

TFSF Onayı yarışmanın fotoğraf sanatı kurallarına uygun olduğunu, katılımcının ve düzenleyicinin hak ve  hukukun korunacağının bir ibaresidir. Bu onay aşamasında yapılanlar için ödenecek onay bedeli içinde yarışmanın kazandığı prestij ve kalite standartı yarışmanın her aşamasında yapılan danışmanlık, online yarışmalarda alt yapı ve sistem kullanımı, yarışmalarda görevlendirilecek TFSF temsilcisinin temini ve bazı giderleri, yarışmanın tanıtımı ve duyurulmasına yönelik resmi web sayfasında afiş, banner yayınlanması ve duyurulması ve TFSF Madalya bedelleri kapsar.  

Bu onay ve hizmet bedelleri 18 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir, gelişen ekonomik şartlara göre TFSF yönetimi ücretlerde güncelleme yapabilir.

 

1.  ULUSAL YARIŞMALAR

a 1 TFSF alt yapısı kullanılarak düzenlenecek yarışmalar (1 kategori) 17.000 ₺
2 EK:  ALINAN MADALYA BEDELLERİ ve EK KATEGORİ BEDELİ Bkz. 5 ve 6 maddeler
b

1 Online sistemler kullanılmadan (Baskı, Çağrılı, Gösteri vb tür) düzenlenecek yarışmalar (1 kategori) 14.300 ₺
2 EK:  ALINAN MADALYA BEDELLERİ ve EK KATEGORİ BEDELİ Bkz. 5 ve 6 maddeler

** TFSF Onaylı online yapılacak ulusal yarışmaların TFSF web altyapısı dışında yapılmasına izin verilmez.

2.  ULUSLARARASI YARIŞMALAR

a 1 TFSF alt yapısı kullanılarak  düzenlenecek yarışmalar (1 kategori) 17.000 ₺
2 EK:  ALINAN MADALYA BEDELLERİ ve EK KATEGORİ BEDELİ Bkz. 5 ve 6 maddeler
b 1 KURUM KENDİ alt yapısı kullanılarak düzenlenecek FIAP ONAYI ALINACAK yarışmalar (3 kategori) 7.500 ₺
2 EK:  ALINAN MADALYA BEDELLERİ ve EK KATEGORİ BEDELİ Bkz. 5 ve 6 maddeler

3.  FOTOĞRAFÇILAR MARATONU

Süre kısıtlamalı yarışmalar (1 gün ve 1 kategori) 17.000 ₺
EK GÜN BEDELİ (ek gün başına) 3.000 ₺
EK:  ALINAN MADALYA BEDELLERİ ve EK KATEGORİ BEDELİ Bkz. 5 ve 6 maddeler

4.  ÜCRETE DAHİL OLANLAR

     a.  Yarışmanın her aşamasında yapılan danışmanlık,

     b.  Online yarışmalarda TFSF alt yapı ve sistem kullanımı (1-a, 2-a ve 3 maddeleri için geçerli),

     c.  Yarışmalarda görevlendirilecek TFSF Yarışma Temsilcisinin temini ve huzur hakkı (*2-b maddesi hariçtir ve yarışmada salon başkanı bulundurulması zorunludur),

     d.  Yarışmanın tanıtımı ve duyurulması: Resmi "TFSF Onaylı Yarışmalar" web sayfasında afiş, banner yayınlanması. Bannerler  yarışmaların son katılım tarihine göre son 2 ay içinde sürekli yayınlanır (ek süre için bkz. 7-b). TFSF üyesi derneklerin organizasyonu olan yarışmalarda son 4 ay yayınlanır.

5.  TFSF MADALYA BEDELLERİ

a TFSF ALTIN MADALYA BEDELİ (1 ADET) 1.500 ₺
b 3LÜ SET: 1 ALTIN+ 1 GÜMÜŞ + 1 BRONZ TFSF MADALYASI + 6 TFSF MANSİYONU 4.500 ₺
     

6.  EK KATEGORİ BEDELİ

1 kategoriden fazla kategori talep edilmesi halinde her kategori başına (1 Altın Madalya dahil) 3.000 ₺

7.  TANITIM PAKETİ:

A: TFSF onayı verilen yarışmalar ücrete dahil olarak yarışmanın açıldığı ilgili sitede açılan yarışmalar listesine eklenir ve şartname vb bilgiler yayınlanır. Görsel tanıtımı ve duyurulmasına yönelik olarak resmi yarışmalar web sayfasında yarışmanın son katılım tarihinden 30 gün öncesinden itibaren kurum tarafından uygun şartlarda hazırlanmış banner yayınlanması sağlanır.

B: TANITIM PAKETİ alanlar ise Türkiye’de ilgili hedef kitlenin en çok takip ettiği TFSF sanal mecralarında (İnstagram, Facebook vb)

     a.  Yarışma ilk ilan edildiğinde, son katılım tarihine 30 gün, 3 gün kala ve sonuçlar açıklandığında yayınlanır.

     b.  TFSF resmi ana web sayfasında reklam sütunlarına uygun ölçüde hazırlanmış yarışmanın banner vb ilanları yayınlanır. 

     c.  TFSF yarışmalar sitesinde ise kurum tarafından uygun şartlarda hazırlanmış banner yayınlanması ilk ilan tarihinden son katılım tarihine kadar yayınlanır.

     d.  Tanıtım Paketi bedeli 6.500 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

8. ÖZEL MADDELER

     a.  Yarışmalara görevlendirilen TFSF yarışma temsilcisinin "ulaşım" gideri ile etkinlik boyunca "yemek" ve "konaklama" giderleri TFSF onay bedellerine dahil değildir, bu giderler düzenleyici kurum tarafından karşılanır.

     b.  Yarışma TFSF destek ve onay aldığı andan itibaren şartnamesi tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanarak ilan edilir. Ancak yarışma düzenleyici kurumun TFSF yarışmalar sitesine uygun ölçülerde hazırlayacağı tanıtıcı bannerler yarışmanın son katılım tarihinden iki ay öncesinden itibaren son katılım tarihine kadar yayınlanır. Bundan uzun süre tanıtım yapılması ek ücretine bağlıdır.

     c.  Fiyatlar KDV hariçtir. Tüm ücretlere %20 KDV eklenerek fatura kesilmektedir.

     d.  Yarışma düzenleyen kurum ile TFSF İktisadi İşletmesi arasında “onay” protokolu imzalanır.

     e.  Onay numarası ve TFSF Yarışma Temsilcisi, belirlenen ücret TFSF İktisadi İşletme hesabına yattıktan sonra kesinleşir.

9.  TFSF ÜYESİ DERNEKLER

     a.  TFSF üyesi dernek, yılda (katılımı ücretli yada ücretsiz) 3 ulusal / uluslar arası (bkz. 8-c) yarışmayla (prestij yarışmalar dahil) sınırlı olmak üzere kendi adlarına düzenledikleri yarışmalarda onay bedeli ödemez.

     b.  TFSF’ye üye dernek, yarışma sürecinde bir çözüm ortağı ile birlikte hareket ediyorsa, onay bedeli istisnası uygulanmaz. Yani yarışma sürecinde herhangi bir çözüm ortağı (düzenleyici/koordinatör kurum/kuruluş/kişi) yer alıyorsa, TFSF onay bedelinin yatırılması gerekir. 

     c.  TFSF üyesi dernek, düzenlediği (katılımı ücretli ya da ücretsiz) uluslararası yarışma için FIAP’a ödenecek onay bedeli vb. ücretlerinden sorumludur. 

     d.  TFSF üyesi dernek, onay bedelinden muaf tutulsa da yarışmada görevlendirilen TFSF yarışma temsilcisinin huzur hakkı, ulaşım, yemek, konaklama v.b. giderlerinden sorumludur. TFSF Yönetim Kurulunun “TFSF Yarışma Temsilcileri yarışma düzenleyen kurumdan hiçbir şekilde huzur hakkı ücreti almaz” prensibi doğrultusunda, TFSF tarafından atanacak temsilcinin huzur hakkı bedeli (vergiler ve havale masrafları eklenerek hesaplanacak) onay öncesinde dernek tarafından TFSF’nin ilgili hesabına yatırılmalıdır. Bu bedel TFSF tarafından yarışma temsilcisine ödenir. TFSF yarışma temsilcisi dilerse bu miktarı ya da bir kısmını derneğe bağışlayabilir. (Yarışma onayına başvuru sürecinde TFSF yarışma temsilcisi görevi gönüllü yapmayı kabul ettiğine dair ıslak imzalı bir dilekçe ile TFSF’ye başvurması halinde dernek, bu maddede bahsedilen bedeli ödemez). 

Onay bedelinin yatırılacağı hesap numarası; 

    a. TFSF onay bedeli + KDV toplamı, Düzenleyici kurum tarafından onay aşamasında, TFSF İktisadi İşletmesi (Vadesiz TL hesabı)’na Türkiye Garanti Bankası Ankara Necatibey Şubesi (Hesap No: 130-6295331 - IBAN No: TR13 0006 2000 1300 0006 2953 31), yarışmanın onay numarası ve adı belirtilerek net/kesintisiz olarak yatırılır. Dekont örneği birimimize fatura bilgileriyle birlikte gönderilince fatura kesilir. 

    b. FIAP onayı için FIAP’ın banka hesabına, kategori başına (Altın, Gümüş ve Bronz Madalya + 6 adet Mansiyon ödülü + FIAP Best Author rozeti için) ücret ödenir, bu ücretin güncel bilgileri ve diğer dikkat edilecek hususlar yarışma onay aşamasında TFSF FIAP Temsilciliğinden alınabilir.