TFSF Sanat Galerisi Yönergesi

Madde 1 - Bu yönerge, fotoğraf sanatı konusunda  öncelikle sergi, yan faaliyet olarak panel, konferans, açık oturum, film, fotoğraf gösterisi, atölye, eğitim çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir etkinlikler zinciri gerçekleştirerek, fotoğraf derneklerimizin ve halkımızın fotoğraf bilgisini ve kültürünü geliştirmek, fotoğrafa olan  ilgiyi artırmak, bu alanda çalışan usta ve amatör sanatçılarımıza imkan sağlamak amacı ile açılan TFSF Sanat Galerisi'nin (Galeri) çalışma esaslarıyla, görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Madde 2 - TFSF Ofis sorumlusu, Galeri'nin işleyişinden ve güvenliğinden sorumludur. Galeri Pazar günleri kapalı olacak, diğer günler de TFSF Ofisinin açık olduğu saatlerde faaliyet gösterecektir.

Madde 3 - Galeride yapılacak sergi ve etkinlikler ya Yönetim Kurulu'nun davetiyle ya da sanatçı ve derneklerin/kurumların talebiyle gerçekleştirilir. Etkinlik yapmak isteyen sanatçı talepleri, oluşturulacak bir Seçici Kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Madde 4 - Seçici Kurul, Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulu'nun onayıyla görevlendirilir. 3 kişiden oluşur ve fahri olarak görev yapar. Seçici Kurul kararları çoğunlukla alınır.

Madde 5 - Galerilerde açılacak sergilerin her türlü giderleri sergiyi düzenleyen sanatçı ve kuruluşlara aittir. Ayrıca, davetle açılan sergiler hariç olmak üzere, sergi sahiplerinden elektrik, su vb. masraflara karşılık olarak YK tarafından her yıl belirlenecek bir tutar haftalık bazda tahsil edilir. 2015 yılı için bu tutar haftalık 250,-TL'dir. Sergi açan sanatçı veya kurumlar, sergi nedeniyle Galeri'de  meydana gelebilecek her türlü hasardan sorumlu olacaklardır.

Madde 6 - Galeride sergilenen eserlerin satışları serbesttir. Satış olması durumunda % 25 Galeri payı alınır. Sergide satılan eserlerin alıcısına teslimi sergi sonunda yapılır.

Madde 7 - Galeride sergilenen eserlerin normal gözetim ve korunması TFSF tarafından yerine getirilir. Ancak, ilave tedbirlerin alınması ve eserlerin sigorta ettirilmesi, sergileyen kuruluş veya sanatçıya aittir. Meydana gelebilecek zararlardan TFSF sorumlu tutulamaz.

Madde 8 - Bu yönerge hükümlerini TFSF Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.