Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Tüzüğü

Madde 1 - FEDERASYONUN ADI

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’dur. Kısa adı TFSF’dir.

Madde 2 - FEDERASYONUN MERKEZİ

Ankara’dır.

Madde 3 - FEDERASYONUN AMACI VE BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Federasyonun amacı; fotoğraf dernekleri ve sanat çevreleri ile yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, fotoğraf sanatının gelişmesini, öğrenilmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak, fotoğraf sanatı yoluyla kültür ve sanatımızı her yönü ile ülkemizi yurt dışında tanıtmaya çalışmak, aynı şekilde dünya kültür ve sanatının ülkemizde tanınmasını sağlamak, toplumsal konularda ve her türlü dezavantajlılık durumuyla alakalı konularda farkındalık yaratmak için fotoğraf faaliyetleri ve projeleri hazırlar, hazırlattırır ve yürütür.

Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılır:

a) Üye derneklerin birbirleri ile ilişkilerini geliştirmeleri sağlanır, çalışmaları desteklenir. 

b) Yeni derneklerin kurulmasını teşvik eder, kurulmalarına katkıda bulunur.

c) Toplantı, konferans, panel, seminer, gösteri, sergi, yarışma festival ve gezi gibi çalışmaları yapar ve üye derneklerin yapacakları bu tür faaliyetlere destek verir. 

ç) Uluslararası fotoğraf sanatı ortamında ülkemizi tanıtmak ve temsil etmek üzere diğer ülkelerin federasyonları ile ilişkiler kurar, üye olur, dünya fotoğraf sanatının yakından izlenmesi için gerekli çalışmaları yapar.

d) Bülten ve dergi gibi yayınlarla haber ve bilgi iletişimini hızlandırır, kitap, albüm ve katalog gibi süreli - süresiz yayımlar çıkartarak ve elektronik ortamı kullanarak ürünlerin değerlendirilmesi ve kültür - sanat konularının işlenmesini sağlar.

e) Fotoğraf çalışmalarımızı, kültür ve sanatımızı, genel olarak Türkiye’yi diğer ülkelerde tanıtacak çalışmaları yapar.

f) Bilgi ve deneyimlerimizin gelişmesini sağlamak amacıyla diğer ülkelerden sergi, gösteri ve diğer çalışmaları getirir. 

g) Bilim, sanat ve kültürü zenginleştirecek tüm konulardaki çalışmaları fotoğraf sanatı yönünden destekler.

ğ) Fotoğraf, makine ve malzeme olarak tarih, teknik ve sanat değeri taşıyan koleksiyonlar oluşturulur, bunların çağdaş koşullarda sergilenmesi ve bir kütüphane, müze çatısı altında toplanarak araştırmacılara sunulmasını sağlar.

h) Fotoğraf eğitimi veren her düzeydeki kurumlarla ilişki kurar, yardımlaşır ve çalışmalara katılım sağlar, her düzeyde fotoğraf eğitim kurumunu açar, derneklerce bunların açılışına katkıda bulunur.

ı) Fotoğrafla ilgili alanlarda iktisadi, ticari işletme, ortaklık, yardımlaşma sandığı, kooperatif, vakıf gibi kuruluşları kurar, derneklerce kurulmuş ya da kurulacak olanlara destek ve tavsiyelerde bulunur. 

i) Taşınır, taşınmaz mal edinir, bunları satar, kiralar, işletir.

j) Karanlık oda, stüdyo, lokal, saydam bankası, dijital banka kurar, işletir ve kurulmasına destek verir.

k) Fotoğraf sanatının desteklenmesi, gelişmesi ve yaygınlaşması için ulusal, uluslararası yarışmalar, fuarlar düzenler, ödüller verir.

l) Fotoğraf sanatının gelişmesi için çalışan üye derneklere maddi ve manevi destek sağlar.

m) Fotoğraf eseri üretenlerin haklarının korunması ve fotoğraf sanatının gelişmesi amacıyla ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmaları kurallarının düzenlenmesinde yardımcı olur, denetler, destekler ve seçici kurullara üye önerir. Türkiye’de düzenlenen ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarının belirli standartlarda gerçeklemesi amacıyla yarışma ilkeleri oluşturur, bunların uygulanmasını teşvik eder. Yarışmalara uygunluk onayı verir, sonuçlarını izler ve belgeler. Kurallara uyulmadığında uyarır ve yaptırım uygular. 

n) Fotoğraf eseri üretenlerin haklarını korumak amacıyla fotoğraf telif hakları ile ilgili gerekli çalışmaları ve bilgilendirmeleri yapar.

o) Herhangi bir şekilde yurtiçi veya yurtdışından sağlanan fotoğraf malzemesi, ekipmanı gibi ayni, nakdi yardımları ihtiyacı olan derneklere aktarır.

ö) Ülkenin fotoğraf potansiyelini kullanarak ortak organizasyonlar ile yurt içinde ve yurtdışında her türlü fotoğraf etkinliğini düzenler.

p) Yönetim Kurulu kararıyla, amaçlarıyla ilgisi bulunan alanlarda, federasyonlar, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturabilir, platformlara katılabilir. 

r) Gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla, dernek faaliyetlerini yürütmek üzere temsilcilik açabilir.

s) Federasyon faaliyetlerinin yürütülmesi için uygun sayıda personel istihdam eder, bunların ücretlerini öder, sosyal haklarını temin eder.

ş) Avrupa Birliği projeleri ve Uluslararası ve Ulusal sosyal sorumluluk projelerine katılabilir ve bunları uygulayabilir. Bu projelerle ilgili hibeler verebilir ve alabilir.

t) Toplumsal konularda ve her türlü dezavantajlılık durumuyla alakalı (mültecilik, göç, savaş, engellilik, yaşlılık, kadına şiddet, insan hakları, iklim değişikliği, kuraklık, deprem, kentsel dönüşüm, sel, çevre bilinci vb.) konularda farkındalık sağlamak amacıyla fotoğraf faaliyetleri ve projeler hazırlar, hazırlattırır ve yürütür.

Madde 4 - FEDERASYONUN KURUCU DERNEKLERİ

Dernek Adı - Kısa Adı - Merkezi - Adresi 

1- Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği - AFAD - ADANA - Ziyapaşa mah.25.sokak Saadet Apt. altı no.27-28 01140 Seyhan Adana

2- Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği - ANFAD - ANTALYA - Tahılpazarı mah.467.sokak Süleyman Melli işhanı no.25 07001 Antalya

3- Bandırma Fotoğraf Amatörleri Derneği - BANFAD - BANDIRMA - Hal cad no.8/1 10200 Bandırma

4- Balıkesir Sanat Fotoğrafçıları Derneği - BASAF - BALIKESİR - Anafartalar cad. Aytaç işhanı k.1 10100 Balıkesir

5- Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği - EFOT - EDİRNE - Maarif cad. no.20 Kaleiçi 22100 Edirne

6- Fotoğraf Sanatı Derneği - FOTOGEN - İSTANBUL - İstiklal Cad. Tütüncü Çıkmazı No.4 Beyoğlu İstanbul

7- Fotoğraf Sanatçıları Derneği - FOTOFORUM - TRABZON - Kunduracılar Cad. Neşe sokak no.1 k.2 61200 Trabzon

8- Fotoğraf Sanatı Kurumu - FSK - ANKARA - Menekşe sokak no.10/A-10 06540 Kızılay Ankara

9- Gaziantep Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği - GAFSAD - GAZİANTEP - Çınarlı Parkı içi 27010 Şahinbey Gaziantep

10- İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği - İFSAK - İSTANBUL - İstiklal Cad. Ayhan Işık Sokak 34/2 80060 Beyoğlu İstanbul 

11- İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği - İFOD - İZMİR - 1457. Sokak no.12/3 35220 Alsancak İzmir

12- Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği - KASK - İZMİT - İnönü cad. Cumhuriyet Parkı içi 4101 İzmit

13- Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği - KONFAD - KONYA - Ş.Sadrettin mah. Turgutoğlu sokak Ünalacak apt. kat:19/1 Meram Konya

14- Mersin Fotoğraf Derneği - MFD - MERSİN - Güvenevler mah.1910 sokak Açıkgöz apt. no.15 31140 Mersin

15- Zeytinli Fotoğraf Amatörleri Derneği - ZEYFOD - EDREMİT - Küçükcami mah. Mithatkemal cad. no.2 k.3 Zeytinli Edremit

Madde 5 - FEDERASYON KURUCU ÜYELERİ 

Ad Soyad - D.Yeri - D.Tarihi - Mesleği - İkametgah - Dernek

1- Sebahattin Haluk UYGUR - Adana - 30.03.1956 - Tıp doktoru - Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Ümit Apt. Seyhan ADANA - AFAD

2- Ümit Hüseyin DURAK - Kurtalan - 02.03.1956 - Serbest - Meltem Mah.1.Cad.S.Özlem Sitesi B2 Blok No.87 D.16 ANTALYA - ANFAD 

3- Bilkan UÇKAN - Bandırma - 08.02.1955 - Diş doktoru - Hacı Yusuf Mah. Okul Cad. No.13/11 Bandırma / BALIKESİR - BANFAD

4- Mustafa Altuğ OYMAK - Balıkesir - 27.08.1955 - Avukat - Bahçelievler Mah. Amasya Sokak No.11/5 BALIKESİR - BASAF 

5- Ali ÇITAK - Yeniköy - 03.10.1950 - Emekli B. - Şehsuvarbey Mah.Manolya sitesi B blok D.3 Uzunköprü EDİRNE - EFOT

6- Mehmet BAYHAN - Malatya - 04.03.1943 - Mimar - Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı Çiğdem Apt. 22/4 Beşiktaş İSTANBUL - FOTOGEN 

7- Vedat OSMANOĞLU - Akçaabat - 13.08.1951 - Emekli  -3Nolu Erdoğdu Mh.Kuruçeşme Ceyhan Sk.A Blok 10/6 TRABZON - FOTOFORUM 

8- Sami TÜRKAY - Ankara - 07.04.1959 - Programcı – İniş Sokak No.4/17 Demirlibahçe/ ANKARA - FSK

9- Hasan YELKEN - Pazarcık - 01.11.1962 - Diş doktoru - Kolejtepe Mah. 2 Nolu Sokak No.4 D.1 Şahinbey GAZİANTEP - GAFSAD

10- Ali İhsan GÖKÇEN - Kayseri - 04.05.1958 - M.Mühendisi - Fatmakadın Sokak No.12-24 Marmara Apt. İSTANBUL - İFSAK

11- Tayfun KOCAMAN - İzmir - 01.03.1954 - Serbest Soğukkuyu Mah.1841/3 Sokak No.4 D.3 Karşıyaka İZMİR - İFOD

12- Mehmet Özcan TARAS - Hereke - 03.01.1959 - M.Mühendisi Yahya Kaptan Mahallesi 7.Bölge Tepe sokak F-34 D.20 İZMİT - KASK

13- Mehmet Turgay BİLGE - Konya - 27.10.1970 - Avukat - S. Sadrettin Mh. Vali Cemil Keleşoğlu Sk. 18/12 Meram KONYA - KONFAD

14- İsmail Hüsrev KAYADELEN - Mersin - 14.03.1958 - Programcı - Bahçelievler Mah. 1809 Sokak Işın Apt. A Blok No 15/16 MERSİN - MFD

15- İbrahim ELMAN - Edremit - 01.01.1952 - Sanayici  -Menderes Bulvarı No.85 EDREMİT - ZEYFOD

Madde 6 - FEDERASYON ÜYELİĞİ

Üyelik, federasyona katılmak için mevcut yasaların öngördüğü koşulları taşıyan ve yasal formaliteleri yerine getiren fotoğraf sanatı amaçlı derneklerin, üyelik için yapacağı müracaatın, federasyon yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşir.

Üyelik başvurusunun yönetim kurulunca reddi kararına karşı itiraz hakkı ilk Genel Kurul'da değerlendirilir.

Federasyon tüzüğünü kabul eden dernekler aşağıdaki belgeleri hazırlayarak üyelik için başvururlar. Başvuruda bulunacak olan derneklerin kuruluş tarihi itibariyle en az üç yıl süre geçmiş ve iki olağan genel kurulunu yapmış olması ve her iki genel kurul sonuç bildirimlerinin onaylı suretlerini göndermeleri gerekir. 

- Dernek yönetim kurulunun başvuru yazısı

- Dernek genel kurulunda alınmış “federasyon’ a üye olma” karar örneği

- Onaylanmış dernek tüzüğü

- Dernek tüzüğünün onaylandığını belirtir mülki amir yazısı fotokopisi

- Dernek çalışmalarının özetlendiği rapor

Başvuru federasyon yönetim kurulunca incelenir ve en geç 30 gün içerisinde karara bağlanır.

Madde 7 - FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

a) Her üye dernek yazılı olarak bildirmek kaydıyla federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üye derneğin çıkma kararının kendi tüzüğünde öngörülen usulde alınmış olması koşulu yönetim kurulunca aranır.

b) Federasyondan çıkan, çıkarılan veya yetkili mercilerce kapatılan dernek, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Aksi takdirde icra takibi ile tahsil olunur.

c) Federasyondan ayrılan, feshedilen, çıkarılan veya yetkili mercilerce kapatılan dernekler, federasyon çalışmaları üzerinde haklarını kaybetmiş sayılır ve bunlardan yararlanamazlar, federasyonun sahip olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklardan vazgeçmiş sayılırlar.

Madde 8 - FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA

Üye dernekler aşağıdaki hallerde federasyondan çıkartılabilirler.

a) Federasyon tüzüğüne aykırı hareket etmek veya dernekler yasasını ihlal edici uygulamalarda bulunmak.

b) Federasyon Genel Kurulu kararlarının gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyette bulunmak.

c) Aidat borcunu ödememiş olmak.

Yukarıda belirtilen durumlarda federasyon yönetim kurulu konuyu gündeme alır ve üye sayısının 2/3’ünün oyu ile derneği üyelikten çıkarabilir. Federasyon yönetim kurulu bu kararı gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bildirir. Dernek yönetimi karara karşı bir ay içerisinde federasyona yazılı itirazını bildirmediği takdirde kararı kabul etmiş sayılır. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde konu ilk federasyon genel kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Federasyon genel kurulunca kesinleşen çıkarma kararına itiraz edilemez.

Madde 9 - FEDERASYONA ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Üye dernekler tüzükleri ve programları yönünde çalışmalarını federasyondan bağımsız olarak gerçekleştirirler.

b) Üye dernekler federasyon tüzüğüne ve genel kurul kararlarına uymakla yükümlüdürler. Üye dernekler federasyon yönetim kurulu tarafından alınacak kararların uygulamasında işbirliği yaparlar.

c) Üye dernekler olağan genel kurul toplantılarını federasyon genel kurul toplantısından en az iki ay önce yapmış ve federasyon delegelerini belirlemiş olmak zorundadır. Üye derneklerce belirlenen delegelerin listesi federasyon genel kurulundan en az 45 gün önce bildirilir. Genel kurullarını iki yılda bir yapan dernekler delegelerini iki yıl için seçmiş kabul edilirler. 

ç) Üye dernekler federasyon genel kurulu tarafından belirlenen federasyon katılım payını ve yıllık aidatları muntazaman öderler.

d) Dernekler federasyona üye olurken, kendi üyelerinin güncel ad ve iletişim bilgilerini yazılı olarak bildirirler. Her altı ayda bir üyelikten çıkanları ve yeni üyelerin ad ve iletişim bilgilerini bildirirler. 

e) Üye derneklerin yönetim kurulları her yılsonunda çalışmaların ve mali tabloların özetlendiği bir raporu federasyona yollarlar.

Madde 10 - FEDERASYONUN ORGANLARI

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulundan oluşur. Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlar da oluşturulabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 11 - FEDERASYON GENEL KURULUNUN TEŞKİLİ

a) Federasyon genel kurul delegeleri üye derneklerin seçilmiş üyelerinden oluşur.

b) Delegeler arasında herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, ilgili dernek yedek delegeleri arasından sıra ile başlayarak boşalan delegeyi tamamlar.

c) Delegelik süresi, üyesi olunan derneğin genel kurul dönemi ile sınırlıdır.

ç) Her üye dernek; 50 üyesine kadar biri derneğin yönetim kurulu başkanı olmak üzere 3 delege ve sonraki, her 75 üye için bir delege ile federasyon genel kurulunda temsil edilir. (her bir delege ilavesi için 75’in yarısından bir fazlası olan 38 rakamına erişilmesi gereklidir) Dernekler asıl sayısı kadar yedek delege seçerler. 

d) Her delegenin bir oy hakkı vardır. Her delege oyunu bizzat kendisi kullanır.

Madde 12 - FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTILARI

a) Olağan Genel Kurul: Federasyon genel kurulu her üç yılda bir ve Nisan ayı içerisinde olağan olarak yapılır. 

b) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim veya denetim kurullarının gerekli görmesi halinde veya genel kurul delegelerinin 1/5 ‘inin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanabilir.

Denetleme Kurulu veya delegelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu en geç bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde denetleme kurulu üyelerinden birisinin veya toplantı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine mahallin sulh hukuk mahkemesi tarafından federasyon delegelerinden 3 kişilik bir kurul oluşturulur ve bu kurul federasyon genel kurulunu toplar.

Madde 13 - FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ ÇAĞRI USULÜ

a) Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip dernek delegelerinin listesini ve toplantı ile ilgili bilgileri toplantıdan 30 gün önce derneklere ve delegelere e-posta, sms, mektup veya ilan yoluyla bildirir ve delege listesini federasyon merkezine asar. Ayrıca genel kurula katılacak dernekler ve delegeler en az 30 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi haberdar edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının tarihi bir haftadan önce yapılamaz.

b) Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde bu durum bir tutanakla, geri bırakma sebebi de belirtilerek ilk toplantının duyurulduğu yöntemle üye dernek ve delegelere duyurulur. 

c) İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, a bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 14 - FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ YETER SAYISI

a) Genel kurul, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır.

b) İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı federasyon yönetim ve denetim kurullarının asil üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Madde 15 - FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ YERİ

Genel kurul toplantıları Yönetim Kurulunun belirlediği yerde yapılır. 

Madde 16 - FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ

a) Genel kurula katılacak delegeler, delege listesindeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantı mahalline girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı yönetim kurulu başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. 

b) Toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, iki üye seçilerek divan oluşturulur.

c) Toplantı yönetimi kongre divan başkanına aittir. Düzenlenen kongre tutanakları bütün divan üyeleri tarafından imzalanır ve yönetim kuruluna verilir.

ç) Genel kurulun aksine bir kararı yoksa Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gizli oylama ve açık sayımla yapılır.

Organ seçimlerinde liste oylanması usulü uygulanır, delegeler çarşaf liste biçiminde oy kullanabilir.

Madde 17 - FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

Madde 18 - FEDERASYON GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel kurul federasyonun en yetkili karar organı olup görevleri şunlardır.

a) Federasyon organlarının seçimini yapmak

b) Federasyon tüzüğünü değiştirmek

c) Gerekli hallerde üye derneklerin çıkartılmasını onaylamak, ilgili itirazları karara bağlamak, üye derneklerin şikâyetlerini veya dernekler arasında var olan anlaşmazlıkları karara bağlamak.

ç) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek ve ibra etmek.

d) Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması, işletilmesi veya devredilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

e) Benzer federasyonların oluşturacağı konfederasyona katılmak / ayrılmak için karar vermek ve konfederasyon genel kurulu için delege seçmek.

f) Federasyonun feshine karar almak.

g) Burada yer almayan hallerde Dernekler Kanununda belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

Federasyon genel kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlası ile alınır. Tüzük değişikliği, uluslararası ve ulusal federasyonlara, konfederasyonlara katılma ve ayrılma kararı toplantıda bulunan üyelerin 2/3’ünün oyuyla verilir. 

Federasyon yetkili kurullarının seçimi gizli oy ve açık sayım ile diğer konulardaki oylamalar açık olarak el kaldırma yöntemi ile yapılır.

Madde 19 - YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU - TOPLANTI VE KARAR ALMA USÜLLERİ

a) Yönetim kurulu 11 asıl 11 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu genel kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilir. 

b) Genel kurulca seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi takiben 7 gün içerisinde kendi aralarında toplanır. Bu toplantıda bir başkan, en az iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman seçilir.

c) Yönetim kurulu en geç iki ayda bir başkan veya başkan yardımcılarından biri hazır bulunarak salt çoğunlukla toplanır. Toplantı yeter sayısı 6’dır. 

ç) Yasal engellerinin ortaya çıkması ve geçerli mazereti olmaksızın toplantılara üst üste üç kere katılmadığında üye istifa etmiş sayılır. Herhangi bir nedenle üyeliği düşen ve/veya ayrılan üyenin yerine yedek listeden, aldığı oy sırasına göre ilk üye çağrılır. Yönetim kurulu üyelerinin sayısının 5’in altına düşmesi halinde yönetim kurulu bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. 

Federasyon yetkili kurullarına seçilen delegelerin görev süreleri federasyon olağan çalışma dönemi süresi olan 3 yıl boyunca devam eder. Derneğinde delegeliği sona erdirilen görevliler dönem sonuna kadar görevlerini yürütürler.

d) Yönetim kurulu, genel kuruldan sonra en yetkili karar organı olup, genel kurula karşı sorumludur. Federasyonu yönetsel ve yargısal mercilere, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. 

Madde 20 - FEDERASYON YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Federasyonu temsil etmek, 

b) Tüzük ve Genel Kurul kararları çerçevesinde federasyon çalışmalarını yürütmek,

c) Federasyon çalışma raporlarını, bütçesini, bilânçosunu hazırlayarak genel kurula sunmak, kanunca öngörülen defterleri tutmak,

ç) Federasyon parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak,

d) Üye derneklerin tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak, 

e) Federasyon tüzüğüne aykırı hareket eden dernekler hakkında çıkarma kararını almak,

f) Federasyon çalışmalarını düzenli aralıklarla üye derneklere bildirmek, dernekler arası eşgüdümü sağlamak, çalışmaları desteklemek.

g) Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, içtüzükler, yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak,

ğ) Genel kuruldan alınan yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, yer kiralamak, 

h) Yurtiçi ve yurtdışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin bu amaçlı masraflarını karşılamak, 

ı) Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür, memur gibi personeli almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, prim ve sosyal haklarını temin etmek,

i) Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve tüzüğün 3. maddesinde öngörülen çalışmaları yapmak.

j) Dernek gelirlerinin belirlenmesi için alındı belgesinin bastırılmasına karar vermek

k) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde kurul ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kurul ve komisyonların görev, yetkileri ve görev süreleri o yönetim dönemini aşmayacak şekilde yine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 21 - FEDERASYON YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Federasyon tüzel kişiliğini temsil eder ve yönetim kurulu kararlarını uygular.

b) Derneklerin kendileri ve federasyonla aralarındaki olumlu ilişki ve işbirliğini sağlamaya ve geliştirmeye yönelik gerekli çalışmayı bizzat yapar.

c) Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, federasyona bağlı kuruluşlar dahil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir. 

Yönetim kurulunun görüşünü alarak federasyon adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın ve yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda federasyon adına konuşma yapmak yetkisi Başkana aittir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bu yetkisini yönetim kuruluna bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

ç) Yönetim kurulunca belirlenecek miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcama yapmaya yetkilidir.

Madde 22 - FEDERASYON GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Başkanın ve yönetim kurulunun verdiği görevleri yerine getirir. Federasyonun bütün idari yazışmalarını düzenler ve yürütür. 

b) Yönetim kurulunun gündemini düzenler ve kurula getirir.

c) Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük işlerini yürütür.

ç) Başkan ve federasyon organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

d) Federasyonla ilgili her türlü hukuksal ve idari işleri yürütür.

Madde 23 - FEDERASYON SAYMANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Federasyon gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlar. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir. Federasyonun taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. Gelir-gider tablosu ve mizanları yönetim kuruluna sunar.

b) Genel kurula sunulacak gelir gider raporunu hazırlar.

c) Federasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar.

ç) Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmaları federasyon kaşesi altında Başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda başkan yardımcıları veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen diğer bir üye ile birlikte imza eder.

d) Sayman, yönetim kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcamaları yapar. Federasyon yönetim kurulu kararı ile belirlenecek miktar dışında kasada nakit bulunduramaz.

Madde 24 - FEDERASYON DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

Denetleme kurulu genel kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilir. 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen asıl üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan seçerler. Denetleme kurulu üyeleri görevleri için bir ücret almazlar. Fakat görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar federasyon tarafından üyelere ödenir. Denetleme kurulu üyelerinin tümünün yedek üyelere geçmesi ve üye sayısının 2’ye düşmesi halinde olağanüstü genel kurula gidilir

Madde 25 - FEDERASYON DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

a) Federasyonun bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini denetlerler. Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço, gelir-gider hesabına ait incelemeleri rapor halinde genel kurula sunar.

b) Federasyonun gelirlerinin, giderlerinin, sarf belgelerinin ve faturaların usulüne uygun ve düzenli olarak kaydedildiğini, bu harcamalarla ilgili yönetim kurulu kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder.

c) Federasyonun banka hesaplarını, elde ve kasada bulunan paralarını denetlerler. Federasyona ait demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını kontrol eder.

ç) Gelen giden evrakların kayıtlarının tutulup tutulmadığını, müracaatlara gerekli cevabın verilip verilmediğini denetler.

d) Gerektiğinde genel kurulu yönetim kurulu aracılığı ile toplantıya çağırır.

e) Denetim sonuçlarını yılda en az bir hazırladığı raporla yönetim kuruluna sunar ve yönetim kurulu bu raporu üye derneklere ulaştırır.

f) Aldığı kararları ve denetleme raporlarını tarih sırasıyla özel bir deftere geçirir ve muhafaza ederler.

g) İstifa, derneği ile ilişkisi kesilme ve yasal engellerin bulunması durumunda üyelik düşer. Yerine ilk yedek üye alınır.

ğ) Yönetim Kurulu, denetim kurulu tarafından istenilen belgeleri temin etmek ve kontrole açmakla yükümlüdür.

Madde 26 - TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

Federasyon aşağıda yazılı olan defterleri tutar ve noterden tasdik ettirir.

a) Üye Kayıt Defteri 

b) Karar defteri

c) Gelen Giden Evrak Defteri

ç) İşletme hesabı defteri 

d) Demirbaş defteri 

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Madde 27 - FEDERASYON ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yasal süresi içerisinde yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından, genel kurul sonuç bildirimi ve genel kurul divan tutanağı dernekler müdürlüğüne yazı ile bildirilir. 

Madde 28 - FEDERASYONUN GELİRLERİ

a) Federasyona giriş ve üye dernek ödentileri, 

b) Yardım ve Bağış kabul etme hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak federasyona şahıslar, özel ve kamu kuruluşları tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, bağışlar, banka ve finans mevduat ve menkul kıymet gelirleri

c) Federasyon tarafından düzenlenecek faaliyet ve yayınlardan sağlanacak gelirler,

d) Yönetim kurulunca mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak ve banka aracılığıyla yapılmak şartıyla yurtdışından alınacak ayni ve nakdi yardımlar,

e) Federasyonun üye olduğu yurtdışında kurulu federasyona aktarılacak olan üye derneklerin üyelerinden alınan unvan ve kimlik kartı ödentileri ve bunlara ilişkin gelirler federasyonun gelirlerini oluşturur. 

Federasyona yeni giren derneklerden bir defaya mahsus olmak üzere alınan “federasyon giriş ödentisi” ve üye derneklerce ödenecek yıllık ödenti her mali yıl için genel kurulca belirlenir. Yıl tamamlandığında ödemeler de tamamlanmış olmalıdır.

Federasyon benzer dernek, tüzel kişiliklerden ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir, adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.

Madde 29 - FEDERASYONUN GELİR VE GİDERLERİNDE USUL

Federasyon gelirleri karşılığında alındı belgesi düzenler. 

Giderler federasyon amacına uygun olmalı ve fatura, fiş, makbuz veya tutanak ile belgelenmelidir. Belgelendirilemeyen giderlerin bir tutanakla açıklanması ve başkanla birlikte yönetim kurulu üyelerinin en az ikisi tarafından imzalanması gereklidir. 

Bu belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

Dernek gelirleri karşılığında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulunca yetkili özel matbaalara bastırılır.

Aidat ve bağış toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve mülki amirliğe bildirilir.

Yönetim kurulu kararı ile belirlenecek sınır üzerindeki federasyon parası bankaya yatırılır. 

Federasyon gelir ve giderlerini idare ederken borçlanamaz.

Madde 30 - FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

a) Genel kurul kararı ile fesih: Genel kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkı olan delege tam sayısının 2/3’ünün hazır bulunması gereklidir. Bu yolla çoğunluk sağlanamazsa yeniden çağrı ile düzenlenen ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 

Fesih kararının alınabilmesi için hazır bulunanların 2/3 çoğunluğunun oyu aranır. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

b) Mahkeme kararı ile fesih: Federasyon, yetkili mercilerin tüzüğe aykırı uygulamaları nedeniyle mülki amirin yazılı ihbarı ve cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararı ile fesih gerçekleşebilir.

c) Kendiliğinden dağılma: Federasyonun kuruluş amaç ve şartlarını kaybederek acze düşmesi ve üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması halinde kendiliğinden dağılmış sayılır. 

Madde 31 - FEDERASYONUN TASFİYESİ

Fesih ve kendiliğinden dağılma halinde, federasyonun bilumum taşınır ve taşınmaz malları, paraları ve alacakları son 5 yıl boyunca federasyon üyesi olan ve fesih anında üyelikleri devam eden dernekler arasında, (federasyona üye derneklerin yıllık ödenti miktarları oranı baz alınmak kaydıyla) paylaştırılır. 

Fesih kararının alındığı toplantıda 3 kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder ve kalan mal varlığını yukarıda belirtildiği şekilde dağıtır. 

Fesih kararı alınan genel kurulda başka bir yöntem belirlenmemişse; federasyonun bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip federasyona devredilir.

Madde 32 - DİĞER HÜKÜMLER

Bu tüzükte bulunmayan konular hakkında Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.